Termeni și condiții de utilizare

Înțelegerea unor termeni

În prezentele Condiții Generale, termenii folosiți vor avea următoarea semnificație:

 • Rețeaua Wi-Fi Hot-Spot.ro: se identifică prin totalitatea Punctelor de Acces, așa cum sunt acestea definite mai jos, indiferent de locația lor geografică.
 • Utilizator: persoană ce se conectează la Rețeaua Wi-Fi Hot-Spot.ro în scopul obținerii accesului la Internet.
 • Terminal: echipament (telefon, smartphone, tabletă, laptop etc.), dotat cu o placă de rețea wireless, care poate fi conectat la rețeaua Wi-Fi în scopul accesării Serviciului Hot-Spot.ro.
 • Punct de Acces: echipamentul wireless care oferă acces la Internet într-o anumită locație pe o arie variabilă în funcție de configurație și/sau amplasare. Acesta emite semnale radio conform standardului wireless IEEE 802.11 a/b/g/n/ac în banda de frecvență de 2.4 GHz și/sau 5GHz, iar Utilizatorul se poate conecta la el prin una din următoarele conexiuni (SSID-uri):
  • .HOT-SPOT.RO – Conexiune Necriptată (Nesecurizată)
  • .HOT-SPOT.RO SECURE  – Conexiune Criptată (Securizată)
 • Conexiune Necriptată (nesecurizată): În cadrul utilizării conexiunii necriptate (nesecurizate) transferul de date între Terminal și Punctul de Acces este necodificat. Spre deosebire de conexiunea criptată (securizată), criptarea datelor transmise prin acest tip de conexiune poate fi asigurată de eventuale protocoale suplimentare de criptare ale site-urilor accesate (de exemplu HTTPS), dar nu de conexiunea propriu-zisă dintre terminal și punctul de acces.
 • Conexiune Criptată (securizată): Datele transferate între terminal și punctul de acces sunt criptate cu ajutorul unui Certificat Digital unic fiecărui utilizator. Certificatul Digital este generat de către Utilizator și are o perioadă de valabilitate clar definită în care acesta îl poate folosi pentru Conexiunea Criptată (Securizată). Tipul de securitate folosit de conexiunea criptată este: WPA2-Enterprise EAP-TLS.
 • Autorizarea Utilizatorului: proces de identificare a utilizatorului prin asocierea acestuia cu o identitate virtuală unică (adresa de e-mail sau număr telefon). Confirmarea identității se face pe baza unui cod transmis prin SMS în cazul numărului de telefon sau prin autentificarea în servicii terțe de tip OpenID ca de exemplu Facebook, Google, Yahoo, Linkedin etc.. După autentificare, aceste servicii vor oferi sistemului Hot-Spot.ro identitatea utilizatorului sub forma unei adrese de e-mail sau orice alt tip de ID unic. Sistemul Hot-Spot.ro stochează aceste informații pentru identificări ulterioare, dar nu are acces la datele de autentificare ale utilizatorului la serviciile terțe (servicii oferite de alți furnizori).
 • Portal de autorizare (Captive Portal): pagina web (https://auth.hot-spot.ro) către care va fi redirecționat un Utilizator nou sau un Utilizator neautorizat. În această pagină se efectuează Autorizarea Utilizatorului și redirecționarea Utilizatorului către Pagina de întâmpinare (Landing page) după confirmarea identității.
 • Pagină de întâmpinare (Landing Page): pagina web către care utilizatorul poate fi redirecționat după procesul de autorizare. În funcție de zona și de configurația punctului de acces aceasta poate să difere sau poate să lipsească. Pagina de întâmpinare (Landing Page) este stabilită de către Hot-Spot.ro în acord cu parteneriatele semnate pentru îndeplinirea obiectielor de marketing. În cazul în care pagina de întâmpinare lipsește, utilizatorul va fi redirecționat către pagina pe care a dorit să o acceseze înainte să fie redirecționat în Portalul de autorizare (Captive Portal).
 • Locație Hot-Spot.ro: arie limitată în care Hot-Spot.ro oferă serviciul de acces gratuit la Internet prin intermediul unei rețele Wi-Fi proprii, în care sunt amplasate unul sau mai multe puncte de acces prin intermediul cărora se accesează hot-spot-ul de către utilizatori. Extinderea acestei zone poate să difere în funcție de parametrii echipamentului terminal folosit de Utilizator, de parametrii tehnici ai punctelor de acces utilizate de Hot-Spot.ro, precum şi de amplasarea punctelor de acces în aria respectivă.
 • Serviciu Hot-Spot.ro: serviciul de comunicații electronice de acces la Internet oferit de Atlas Data SRL Utilizatorului prin tehnologia Wi-Fi. Punctele de acces oferă conexiune la Internet printr-o rețea locală fără fir (WLAN), prin utilizarea unui router conectat la un link către un furnizor de servicii de Internet.

Acest serviciu gratuit pune la dispoziție o rețea fără fir (wireless) care permite conectarea la Internet. Pentru a vă putea conecta la Serviciul Hot-Spot.ro trebuie să aveți un dispozitiv prevăzut cu un adaptor wireless. Puteți folosi tehnologia pusă la dispoziție prin acest serviciu în mod gratuit, doar în limita scopului definit în cele ce urmează. Trebuie să notificați imediat operatorul serviciului (Hot-Spot.ro – Atlas Data SRL) orice folosire neautorizată a acestui serviciu gratuit sau orice problemă de securitate pe care ați putea-o întâlni. Veți avea alocată o adresă IP de fiecare dată când sunteti conectați la punctele de acces, iar acest IP poate fi altul de fiecare dată. Nu trebuie să setați alt IP sau adresă MAC pentru accesul la serviciul gratuit Hot-Spot.ro.

Utilizarea Serviciului Hot-Spot.ro

Prezentele Condiții Generale sunt aplicabile Serviciului Hot-Spot.ro, dar nu şi Serviciilor terților, accesate prin intermediul Serviciului Hot-Spot.ro sau echipamentelor folosite în acest proces.

Accesarea Serviciului Hot-Spot.ro de către Utilizator reprezintă acceptul de către Utilizator a prezentelor Termeni și condiții generale de utilizare a Serviciului Hot-Spot.ro.

Conectarea Utilizatorului la Serviciul Hot-Spot.ro se poate face prin intermediul uneia din cele două conexiuni disponibile. Dacă Terminalul nu a mai fost conectat niciodată la Conexiunea Criptată (Securizată) .HOT-SPOT.RO SECURE atunci acesta va trebui să se conecteze la Conexiunea Necriptată (Nesecurizată) pentru obținerea datelor de acces.

Conectarea Utilizatorului la Conexiunea Necriptată (Nesecurizată) .HOT-SPOT.RO se poate face gratuit prin intermediul Terminalului fără a avea nevoie de o parolă sau orice alt tip de autentificare pentru stabilirea conexiunii fără fir între Terminal și Punctul de acces. Prin natura ei, acest tip de conexiune, nu oferă nici un tip de securitate a datelor transmise între Terminal și Punctul de acces. După stabilirea conexiunii fără fir dintre Terminal și Punctul de acces, în funcție de Terminal și/sau de sistemul de operare instalat pe acesta, Utilizatorul va fi redirecționat către portalul de autentificare (Captive Portal) atunci când se va face prima solicitare la Internet, de tip HTTP. Această redirecționare limitează accesul la Internet al Terminalului având scopul de a ghida Utilizatorul către procesul de Autorizare.

După Autorizarea Utilizatorului în Portalul de Autentificare (Captive Portal) acesta trebuie să ia o decizie în privința tipului de conexiune pe care dorește să o folosească în continuare pentru a accesa Internetul:

 1. Utilizatorul poate accesa un buton prin care va fi redirecționat către Landing Page și va rămâne conectat pe Conexiunea Necriptată (Nesecurizată) .HOT-SPOT.RO. Redirecționarea către Portalul de Autorizare (Captive Portal) a traficului Utilizatorului va fi ridicată pentru o perioadă de 24 de ore după care acesta va trebui să reia procesul de Autorizare.
 2. Utilizatorul poate accesa un buton prin care va putea să își genereze și/sau să își descarce Certificatul Digital personal cu o valabilitate inițială de 2 ani ce îi va folosi pentru a se conecta la Conexiunea Criptată (Securizată) .HOT-SPOT.RO SECURE. După stabilirea primei conexiuni la Conexiunea Criptată (Securizată) Utilizatorul va fi conectat automat la Internet pe Terminalul respectiv

Pentru generarea certificatului digital personal, Utilizatorul, va trebui să completeze un formular cu date personale de identificare și o parolă ce va proteja ulterior certificatul digital împotriva folosirii acestuia de către persoane neautorizate. Parola certificatului digital nu va putea fi schimbată sau resetată, în cazul în care Utilizatorul pierde această parolă va trebui să șteargă certificatul și să îl regenereze. Un certificat digital poate fi folosit pentru mai multe Terminale și în funcție de natura acestora, formatul în care acesta este descărcat poate să difere. Formatul certificatului este adaptat la Terminalul Utilizatorului pentru a îmbunătăți procesul de stabilire a Conexiunii Criptate (Securizate). Pașii pe care Utilizatorul trebuie să îi urmeze pentru a stabili Conexiunea Criptată (Securizată) (.HOT-SPOT.RO SECURE) sunt prezenți pe site (https://www.hot-spot.ro) și diferă în funcție de tipul Terminalului și/sau sistemul de operare. Dacă pașii aferenți sitemului de operare al terminalului nu se regasesc pe site sau Serviciul Hot-Spot.ro nu poate detecta sau nu poate îmbunătăți formatul certificatului atunci acesta va fi descărcat în format .p12 iar pașii necesari pentru instalarea și stabilirea Conexiunii Criptate (Securizate) trebuie identificați de către Utilizator. Tipul de securitate necesar conectării este WPA2-Enterprise EAP-TLS.

După ștergerea unui certificat, toate Terminalele ce folosesc acel certificat nu se vor mai putea conecta la Conexiunea Criptată (Securizată) până la reinstalarea noului certificat. Conexiunea Criptată (Securizată) are o durată limitată de valabilitate a certificatului instalat. Această valabilitate este inițial de 2 ani dar poate fi întreruptă oricând prin ștergerea certificatului de către Utilizator sau operatorul Hot-Spot.ro Atlas Data SRL.

Certificatul digital poate fi descărcat din Portalul de Autentificare (Captive Portal) prin intermediul Conexiunii Necriptate (Nesecurizate) .HOT-SPOT.RO sau prin intermediul oricărui tip de conexiune la internet direct de pe pagina https://auth.hot-spot.ro. Securitatea transferului certificatului între serverele Serviciului Hot-Spot.ro și Terminal este asigurată de folosirea protocolului HTTPS și este independentă de tipul conexiunii la Internet.

Simultan cu instalarea certificatului digital, pe Terminalul Utilizatorului, se va instala încă un certificat ce reprezintă autoritatea de certificare ce aparține Serviciului Hot-Spot.ro și operatorului Atlas Data SRL. Această autoritate este necesară pentru validarea certificatului digital personal și pentru asigurarea criptării Conexiunii Securizate (Criptate) conform protocolului de securitate WPA2-Enterprise EAP-TLS. În funcție de tipul Terminalului și/sau sistemul de operare al acestuia, Utilizatorul poate primi mesaje de notificare/atenționare în privința acestei noi autorități de certificare instalate, nerecunoscute anterior de către Terminal. Utilizatorul își va da acceptul pentru prezența acestei autorități de certificare pe Terminalul său și va considera/marca această autoritate ca “TRUSTED”. Atlas Data SRL nu va folosi neanunțat această autoritate de certificare în alt scop în afară de criptarea Conexiunii Criptate (Securizate) a Serviciului Hot-Spot.ro.

Indiferent de tipul conexiunii, paginile web accesate prin intermediul Serviciului Hot-Spot.ro prin protocolul HTTP, pot fi modificate de către operatorul Hot-Spot.ro Atlas Data SRL prin blocarea anumitor informații considerate publicitare și livrate în mod normal pe pagina web respectivă. Anunțurile publicitare sunt blocate automat printr-un software integrat direct la nivelul rețelei WiFI denumit ad-blocker. Ad-blockerul folosește anumiți algoritmi de detecție a conținutului suplimentar prezent pe pagină și blochează afișarea acestuia, astfel încât să faciliteze navigarea pe internet a utilizatorului. Hot-Spot.ro nu garantează că Ad-blocker-ul va fi operabil în orice moment. Hot-Spot.ro nu garantează că Software-ul va fi compatibil cu hardware-ul Utilizatorului sau alte software-uri instalate pe terminalul Utilizatorului.Problemele de compatibilitate pot contribui un randament scăzut al software-ului și pot avea drept consecință blocarea anumitor pagini chiar fără conținut publicitar. În cazul în care Software-ul nu este compatibil cu hardware-ul dvs. sau alt software-ul instalat pe terminalul dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: info@hot-spot.ro.

Inserarea de conținut adăugat ce poate avea caracter publicitar. Acesta se poate folosi de cuvinte cheie prezente pe pagina web vizitată de Utilizator și/sau de locația Punctului de Acces. Conținutul adăugat va fi afișat în partea de jos a paginii și va fi marcat printr-un chenar și prin sintagma “Ads by Hot-Spot.ro”.

Responsabilitățile Utilizatorului

Sunteți de acord ca serviciul cu conexiune criptată sau necriptată care utilizează tehnologii wireless să nu se constituie ca o soluție de securitate și că prin natura lor, comunicațiile wireless pot fi interceptate. Deși deținătorul hot-spot-ului și operatorul hot-spot-ului (/Hot-Spot.ro) depun eforturi însemnate pentru a asigura un serviciu securizat, nu putem garanta o eficiență de 100% a măsurilor de securitate. Nu putem fi trași la răspundere de utilizator(i) sau de către terți pentru orice breșă de securitate care poate rezulta din folosirea serviciului. Sunteți de acord că sunteți responsabili de luarea unor măsuri de securitate potrivite pentru folosirea serviciului cu conexiune criptată sau necriptată. Spre exemplu, vă asumați întreaga răspundere pentru adoptarea măsurilor de protejare a datelor. De asemenea, pe lângă tehnologia pusă la dispoziție de hot-spot.ro, trebuie să furnizați tot echipamentul, tehnologia și software-ul necesar folosirii serviciului cu conexiune criptată sau necriptată. Utilizatorul este singurul răspunzător pentru acțiunile și inacțiunile sale care au drept consecință încălcarea oricăror reglementări și condiții referitoare la modul de utilizare a Serviciului Hot-Spot.ro, scopul utilizării acestuia sau conținutul transmis, stocat, expus sau care face, în orice mod, obiectul unei operațiuni efectuate cu sprijinul sau prin intermediul Serviciului, inclusiv de către orice persoană autorizată de către Utilizator sau căreia Utilizatorul i-a oferit Terminalul Certificat pe care îl deține. Utilizatorul este obligat:

 • să utilizeze pentru accesarea Serviciul Hot-Spot.ro exclusiv echipamente omologate conform legislației în vigoare;
 • să folosească Serviciul Hot-Spot.ro cu respectarea legislației în vigoare;
 • să nu utilizeze Serviciul Hot-Spot.ro în scopuri care contravin intereselor statului sau ordinii publice;
 • să nu utilizeze echipamente, accesorii sau piese adiționale care pot produce interferență cu Serviciul Hot-Spot.ro;
 • să nu utilizeze Serviciul Wi-Fi Hot-Spot.ro în scop de Fraudă;
 • să nu utilizeze Serviciul Wi-Fi Hot-Spot.ro pentru a transmite sau afișa orice material care este ilegal;
 • să ia toate măsurile de precauție pentru a evita folosirea abuzivă sau cu rea voință a Serviciului hot-spot.ro;
 • să nu încalce sau să încerce să încalce securitatea rețelei și a Serviciului Hot-Spot.ro, inclusiv, dar fără a se limita la: (a) accesarea de date care nu sunt destinate Utilizatorului sau pătrunderea într-un server sau cont pe care Utilizatorul nu are permisiunea să îl acceseze, (b) încercarea de a scana sau proba vulnerabilitatea unui sistem sau a unei rețele sau de a încălca securitatea acestuia/acesteia sau măsurile de autentificare fără a fi autorizat în mod corespunzător, (c) încercarea de a interfera cu, de a întrerupe sau a face inutilizabil Serviciul Hot-Spot.ro unui alt utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără a se limita la, mijloace de supraîncărcare, „flooding”, „mail bombing” sau „spaming”, adică trimiterea de cantități mari de e-mailuri sau altfel de informații către o adresă de e-mail individuală sau către un alt utilizator al Serviciului hot-spot.ro, (d) contrafacerea oricărui “header” TCP/IP sau a oricărei părți din informația cuprinsă în aceasta o dată cu expedierea prin e-mail sau declanșarea oricărei acțiuni în vederea obținerii de servicii la care Utilizatorul nu are dreptul;
 • să se abțină de la orice acțiuni și să evite orice inacțiuni care pot aduce atingere imaginii, numelui, mărcilor sau oricăror altor drepturi ale hot-spot.ro.

Utilizatorul se obligă să nu utilizeze Serviciul Hot-Spot.ro pentru expedierea de mesaje, fără acordul prealabil al destinatarilor și care au ca scop promovarea, directă sau indirectă, a produselor, serviciilor și/sau imaginii oricărei persoane care desfășoară o activitate de producție, comercială, religioasă, caritabilă sau politică (denumite în continuare „Spam”), Utilizatorul fiind singurul răspunzător pentru expedierea unor astfel de mesaje sau efectuarea unor astfel de apeluri. Utilizatorul se obligă să nu utilizeze Serviciul într-un mod care afectează negativ interesele legitime ale Hot-Spot.ro sau ale unei terțe persoane prin intermediul unor acțiuni ca următoarele:

 • expedierea de mesaje care hărțuiesc sau deranjează pe ceilalți Utilizatori prin conținutul lor calomnios, prin care se defăimează sau se dezvăluie informații personale ale vreunui terț,
 • expedierea de mesaje electronice care conțin informații contrafăcute în titlul de listing („packet header”) TCP/IP,
 • expedierea de mesaje electronice răuvoitoare, inclusiv, dar fără a se limita la, mesaje de tip „mail bombing”,
 • expedierea de mesaje electronice într-o manieră care încalcă politicile de utilizare ale altui furnizor de servicii pe Internet,
 • expedierea sau afișarea de mesaje care conțin viruși și/sau „cai troieni”, mesaje ilegale sau expedierea sau afișarea de mesaje indecente, obscene sau pornografice, cu încălcarea prevederilor legale în vigoare,
 • expedierea sau afișarea de mesaje electronice de la o adresa de e-mail „fantomă” sau inexistentă sau sub o identificare falsă,
 • expedierea sau afișarea de mesaje care sunt destinate sau folosite pentru a hărțui terțe persoane,
 • expedierea sau afișarea de mesaje, texte, imagini, date, informații, grafice, sunete, muzică, materiale video, care violează dreptul de proprietate intelectuală sau de mesaje conținând informații pentru care Utilizatorul nu are dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, conform legislației în vigoare sau străine aplicabile, etc.

Utilizatorul răspunde pentru protecția sistemului său informatic. În cazul acționării în justiție a ATLAS DATA S.R.L de către un terț în legătură cu încălcarea de către Utilizator a obligațiilor menționate la acest articol, Utilizatorul se obligă să compenseze daunele suportate de Hot-Spot.ro. Nu puteți folosi serviciul cu conexiune criptată sau necriptată pentru alte scopuri, inclusiv pentru a revinde orice aspect legat de serviciul cu conexiune criptată sau necriptată.

Publicitate

Totodată, pentru a putea menține acest serviciu gratuit pentru utilizatori, operatorul hot-spot-ului (Hot-Spot.ro) va adăuga conținut publicitar pe durata sesiunilor sub formă de:

 1. o ramă cu o lățime variabilă, prezentă de obicei în josul pagini, care este marcată ca aparținând Hot-Spot.ro prin sintagma “Ads by Hot-Spot.ro” și care este separată de pagina vizitată. Rama va afișa conținut adăugat variat care poate fi publicitar. Această secțiune trebuie considerată ca fiind separată de pagina web pe care o vizualizați în acel moment;
 2. de asemenea, tehnica folosită pentru afișarea acestui tip de publicitate schimbă modul în care utilizatorul serviciului gratuit vede pagina prin intermediul unor metode de tip “DOM manipulation / modification” și trebuie considerată ca fiind un suprastrat peste fiecare pagină

Pentru dezactivarea publicității online, Hot-Spot.ro pune la dispoziția Utilizatorilor pachete de servicii pentru dezactivarea reclamelor pe o perioadă limitată.

După achiziționarea unuia din pachetele descrise mai sus, Utilizatorul va beneficia de navigare pe Internet fără a mai fi expus la conținutul publicitar descris în condițiile de mai sus.

Schimbări de Termeni și Condiții de utilizare și Încetarea Serviciului

Putem modifica sau înceta furnizarea serviciului cu conexiune criptată sau necriptată și Termenii și Condițiile de utilizare sau orice alte prevederi auxiliare, pentru orice motiv, fără o notificare prealabilă, incluzând dreptul de a stopa fără notificare, fără responsabilizare către utilizator sau orice alt terț.

Vă rugăm să recitiți Termenii și Condițiile de utilizare în mod regulat pentru a fi la zi cu eventualele schimbări de conținut. Conținutul acestor termeni și condiții este prezent în permanență pe site-ul hot-spot.ro.

Ne rezervăm dreptul de a înceta furnizarea serviciului cu conexiune criptată sau necriptată, pentru orice motiv, fără notificare prealabilă. La momentul apariției unei astfel de situații, orice drept sau toate drepturile acordate utilizatorului de deținătorul hot-spot-ului sau de operatorul hot-spot-ului (hot-spot.ro) vor înceta.

Garanții și declinarea responsabilității

Deținătorul hot-spot-ului și operatorul hot-spot-ului (Hot-Spot.ro) nu controlează și nu sunt răspunzători de datele, conținutul, serviciile sau produsele pe care le accesați sau descărcați prin serviciul cu conexiune criptată sau necriptată, doar dacă nu este menționat în mod expres contrariul. Putem, dar nu suntem obligați, să blocăm transmiterea de date pentru a proteja deținătorul, hot-spot.ro, sau publicul.

Negarea garanțiilor

Deținătorul hot-spot-ului și operatorul hot-spot-ului (Hot-Spot.ro) neagă orice responsabilitate sau siguranță pentru acuratețea, conținutul, deplinătatea, legalitatea, temeinicia, operativitatea sau disponibilitatea informației sau materialelor afișate în cadrul sau disponibile prin serviciul cu conexiune criptată sau necriptată.

Hot-Spot.ro nu este obligat să identifice inserțiile de cod malițios de pe device-urile utilizatorilor și nu răspunde de eventualele puncte de acces malițioase care folosesc aceleași SSID-uri ca Hot-Spot.ro. Locațiile unde Hot-Spot.ro emite pot fi verificate live pe site-ul www.hot-spot.ro.

Ne declinăm orice responsabilitate pentru ștergerea, stocarea eșuată, livrarea greșită sau livrarea cu întârziere a oricărui tip de informație sau material. Ne declinăm orice responsabilitate pentru orice prejudiciu rezultat din descărcarea sau accesarea informațiilor sau materialelor de pe internet prin serviciul cu conexiune criptată sau necriptată.

SERVICIUL CU CONEXIUNE CRIPTATĂ SAU NECRIPTATĂ ȘI TOATE MATERIALELE, INFORMAȚIILE, PRODUSELE ȘI SERVICIILE INCLUSE ÎN SERVICIUL CU CONEXIUNE CRIPTATĂ SAU NECRIPTATĂ SUNT FURNIZATE „CA ATARE”, FĂRĂ NICI O GARANȚIE PREZENTĂ. DEȚINĂTORUL, OPERATORUL (HOT-SPOT.RO), FUNIZORII LOR ȘI LICENȚIATORII REPUDIAZĂ EXPRES ȘI ÎN TOTALITATE, ÎN BAZA LEGISLAȚIEI EXISTENTE, A GARANȚIILOR STATUTORII, INCLUZ ND, FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE COMERCIALE, CONFORMITATEA CU SCOPUL URMĂRIT ȘI NE-ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR. DEȚINĂTORUL, OPERATORUL (HOT-SPOT.RO), FUNIZORII LOR ȘI LICENȚIATORII REPUDIAZĂ ORICE GARANȚII PENTRU ORICE INFORMAȚIE SAU SFAT OBȚINUT PRIN INTERMEDIUL SERVICIULUI CU CONEXIUNE CRIPTATĂ SAU NECRIPTATĂ. DEȚINĂTORUL, OPERATORUL (HOT-SPOT.RO), FUNIZORII LOR ȘI LICENȚIATORII REPUDIAZĂ ORICE GARANȚII PRIVIND BUNURILE ȘI SERVICIILE PRIMITE PRIN SAU COMERCIALIZATE PRIN SERVICIUL CU CONEXIUNE CRIPTATĂ SAU NECRIPTATĂ SAU PRIN LEGĂTURI AFIȘATE PRIN SERVICIUL CU CONEXIUNE CRIPTATĂ SAU NECRIPTATĂ, PRECUM ȘI PENTRU ORICE INFORMAȚIE SAU SFAT PRIMIT PRIN LEGĂTURILE OFERITE DE SERVICIUL CU CONEXIUNE CRIPTATĂ SAU NECRIPTATĂ.

SUNTEȚI DE ACORD ȘI ÎNȚELEGEȚI CĂ (A) SERVICIUL CU CONEXIUNE CRIPTATĂ SAU NECRIPTATĂ NU ESTE NEÎNTRERUPTIBIL SAU LIPSIT DE ERORI, (B) NU EXISTĂ NICIO GRANȚIE SUPORTATĂ DE SERVICIUL CU CONEXIUNE CRIPTATĂ SAU NECRIPTATĂ PENTRU O VITEZA MINIMĂ DE TRANSFER DE DATE, (C) DEȚINĂTORUL ȘI OPERATORUL (HOT-SPOT.RO) NU AU NICIUN CONTROL ASUPRA UNOR REȚELE SAU SITE-URI ALE UNOR TERȚI PE CARE LE PUTEȚI ACCESA PE PARCURSUL FOLOSIRII SERVICIULUI CU CONEXIUNE CRIPTATĂ SAU NECRIPTATĂ, (D) DESCĂRCAREA SAU OBȚINEREA DE MATERIALE SAU DE DATE FOLOSIND SERVICIUL CU CONEXIUNE CRIPTATĂ SAU NECRIPTATĂ SE FACE PE RĂSPUNDEREA UTILIZATORULUI CARE ESTE SINGURUL RESPONSABIL DE ORICE STRICĂCIUNI SAU PIERDERI DE DATE PE CARE ȘI LE POATE ADUCE CALCULATORULUI FOLOSIT, ȘI (E) SPAȚIUL PUBLICITAR AFIȘAT ȘI MARCAT, AȘA CUM ESTE DESCRIS MAI SUS DE OPERATORUL HOT-SPOT-ULUI (HOT-SPOT.RO), ESTE UN SUPRASTRAT INDEPENDENT PESTE SITE-UL WEB.

Limitele responsabilității

ÎN NICIUN CAZ DEȚINĂTORUL, OPERATORUL (HOT-SPOT.RO), FURNIZORII ȘI LICENȚIATORII LOR NU SUNT RESPONSABILI FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ, FAȚĂ DE O TERȚĂ PARTE CARE VĂ REPREZINTĂ PE DUMNEAVOASTRĂ, SAU FAȚĂ DE O TERȚĂ PARTE, ORICARE AR FI EA, PENTRU FOLOSIREA GREȘITĂ SAU ABUZIVĂ AV ND CA SUPORT SERVICIUL CU CONEXIUNE CRIPTATĂ SAU NECRIPTATĂ CARE AR PUTEA REZULTA ÎN ORICE RECLAMAȚIE CU LEGATURĂ LA ACEST DOCUMENT SAU LA SUBIECTUL ÎN DISCUȚIE. ACEASTĂ LIMITARE A RESPONSABILITĂȚII SE APLICĂ PENTRU A PREVENI RECUPERAREA DIRECTĂ, INDIRECTĂ, INCIDENTALĂ, CA O CONSECINȚĂ, SAU SPECIALĂ, CU TITLU DE EXEMPLU ȘI PENTRU COSTURI PUNITIVE; DACĂ O ASTFEL DE RECLAMAȚIE AR FI BAZATĂ PE GARANTAREA, CONTRACTAREA, PREJUDICIUL (INCLUZ ND NEGLIJENȚA), SAU ÎN ALT MOD (CHIAR DACĂ DEȚINĂTORUL, OPERATORUL (HOT-SPOT.RO), FURNIZORII ȘI LICENȚIATORII LOR AU FOST AVERTIZAȚI DE POSIBILITATEA APARIȚIEI UNOR ASTFEL DE CAUZE). DE ASEMENEA, ACEASTĂ LIMITARE VA FI APLICATĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE STRICĂCIUNILE ADUSE DE ACCESAREA ORICĂROR LEGĂTURI WEB EXISTENTE PRIN SERVICIUL CU CONEXIUNE CRIPTATĂ SAU NECRIPTATĂ, PRECUM ȘI ORICE INFORMAȚII SAU SFATURI PRIMITE PRIN INTERMEDIUL SPAȚIULUI PUBLICITAR POSTAT PRIN SERVICIUL CU CONEXIUNE CRIPTATĂ SAU NECRIPTATĂ SAU PRIMIT PRIN INTERMEDIUL UNOR LEGĂTURI WEB PREZENTE PE SUPORTUL SERVICIULUI CU CONEXIUNE CRIPTATĂ SAU NECRIPTATĂ. DE ASEMENEA, ACEASTĂ LIMITARE VA FI APLICATĂ ÎN EXTENSO PENTRU COSTURILE PROCURĂRII DE BUNURI ȘI SERVICII, PIERDERI DE PROFIT SAU PIERDERI DE DATE. ACESTE LIMITĂRI SE APLICĂ ȘI CU PRIVIRE LA PERFORMANȚA SAU NON-PERFORMANȚA SERVICIULUI CU CONEXIUNE CRIPTATĂ SAU NECRIPTATĂ, A ORICĂREI INFORMAȚII SAU PRODUS PE CARE POATE APĂREA SAU CARE ARE LEGĂTURĂ ÎN ORICE MOD CU SERVICIUL CU CONEXIUNE CRIPTATĂ SAU NECRIPTATĂ. ACEASTĂ LIMITARE SE VA APLICA CHIAR DACĂ ÎNCERCAREA DE A REMEDIA O SITUAȚIE ARE CA REZULTAT EȘECUL SCOPULUI PRINCIPAL.

Imunitate

Sunteți de acord să nu aduceți prejudicii și să respectați imunitatea deținătorului, operatorului (Hot-Spot.ro), furnizorilor și licențiatorilor în raport cu pretenții exercitate de terți cu privire la utilizarea serviciului cu conexiune criptată sau necriptată de către dumneavoastră sau alți utilizatori, inclusiv orice răspundere sau cheltuială ce ar lua naștere din diferite pretenții, pierderi, stricăciuni (actuale sau viitoare), procese, judecăți, costuri de litigii și costuri pentru avocați, de orice natură.

Pentru a putea menține serviciul cu conexiune criptată sau necriptată pe termen lung, operatorul hot-spot (Hot-Spot.ro), poate:

 • institui limite pentru conexiuni, precum limitarea vitezei sau calității conexiunilor;
 • dezactiva conturile pentru orice motiv invocat de Atlas Data S.R.L. Dezactivarea se poate produce pentru motive care includ, dar nu se limitează la, utilizatori care nu se supun acestui regulament sau pentru eliminarea conturilor duble;
 • bloca trimiterea de emailuri prin conexiuni SMTP sau prin uzul diferitelor porturi;
 • contacta utilizatori, folosind adresa de email sau numărul de telefon cu care s-au înregistrat, pentru subiecte în strânsă legătură cu activitățile sau operațiunile hot-spot.ro.

Politica de protecție a datelor cu caracter personal

Această politică de confidențialitate se aplică pentru utilizatorii serviciului pus la dispoziție de operatorul hot-spot.ro și explică modul în care operatorul folosește și protejează informațiile personale. Aceasta acoperă toate serviciile oferite de Atlas Data S.R.L. Această politică de confidențialitate nu se aplică terților, site-urilor pe care apar link-uri către site-ul nostru sau care fac publicitate pe site-ul nostru. Aceste site-uri terțe părți își desfășoară politica de confidențialitate proprie, pe care recomandăm să fie citite. Datele furnizate în cursul utilizarii serviciului pot fi folosite de Atlas Data S.R.L și sunt prelucrate în scopurile prezentate mai jos.

Datele cu caracter personal furnizate de Utilizator constau în informațiile referitoare la o persoană fizicã identificată sau identificabilă.

Datele furnizate în cursul utilizării serviciului pot fi folosite de Atlas Data S.R.L și sunt prelucrate în scopul promovării și îmbunătățirii produselor și serviciilor sale. De asemenea ATLAS DATA S.R.L. își rezervă dreptul de a folosi datele colectate pentru a crea mesaje publicitare orientate spre utilizatori, buletine informative de tipul ”newsletter” trimise utilizatorilor, dar și mesaje publicitare în sensul celor arătate în cuprinsul acestui act sau orice alte forme de publicitate care vor fi considerate potrivite de către ATLAS DATA S.R.L. atât a produselor ATLAS DATA S.R.L. cât și tertilor cu care ATLAS DATA S.R.L. va conveni în acest sens

Hot-Spot.ro poate folosi de istoricul accesarilor Utilizatorului si pentru realizarea de statistici și rapoarte despre preferințele Utilizatorilor serviciului. Statisticile sunt realizate cu caracter nepersonal cu scopul unei mai bune experiențe de navigare și publicitate orientată spre înclinările Utilizatorilor.

În funcție de modul de conectare al Utilizatorului la serviciul cu conexiune criptată sau necriptată ATLAS DATA S.R.L. va colecta anumite date personale ale Utilizatorului. Continuarea utilizării serviciului reprezintă acceptul Utilizatorului de a fi colectate datele acestuia în conformitate cu prevederile din prezentul act. Pot fi colectate de la Utilizator următoarele date: numele, prenumele, numărul de telefon, țara de origine, data nașterii, pseudonimul folosit în anumite aplicații pentru Terminale, sexul, zona de proveniență a utilizatorului și imaginea de profil. Prezenta enumerare este exhaustivă, datele colectate putând varia în funcție de modalitatea de autentificare folosită de Utilizator, ATLAS DATA S.R.L neputând colecta alte date în afară de cele menționate în prezentul paragraf. Hot-Spot.ro își rezerva dreptul de a publica datele care sunt necesare pentru a putea aduce la îndeplinire modalitățile de publicitate precizate în cuprinsul prezentului document și poate publica pe diferite pagini web date agregate și informații anonime (nenominale). De asemenea, Hot-Spot.ro va pune la dispoziția organelor abilitate, datele personale colectate de la Utilizatori, atunci când acest lucu este cerut de către lege sau este stabilit printr-o decizie judecătorească definitivă.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorului sunt prelucrate cu respectarea prevederilor legale. De asemenea, Utilizatorul beneficiază de prevederile art. 12-15 din Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Astfel, Utilizatorul beneficiază de dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție, drepturi care se pot exercita printr-o cerere scrisă, semnată și datată trimisă în mod electronic pe adresa de e-mail disponibilă pe pagina de contact a hot-spot.ro.

Atenție! Certificatul personal pentru conexiunea criptată va fi de asemenea revocat la ștergerea datelor personale.

Protecția minorilor

În cazul în care Utilizatorul este minor cu vârsta de sub 18 ani cu excepția celor care au dobândit capacitate anticipată de exercițiu, acest serviciu poate fi folosit numai cu acordul tutorelui său. Deoarece nu se colectează, în mod voluntar, date de la minori, dacă tutorii minorilor aduc la cunoștința Hot-Spot.ro refuzul acestora de colectare a datelor minorilor, Hot-Spot.ro va șterge aceste date de îndată ce ia cunoștință despre acest fapt.

Raportarea tutorelui despre refuzul acestuia de a fi colectate datele minorului se aduc la cunostința persoanelor abilitate din cadrul Hot-Spot.ro și pot fi notificate la numarul de fax 0358-81.88.38 sau adresa de e-mail info@hot-spot.ro.

Dacă nu ești major, folosește acest serviciu de Internet numai cu acordul tutorelui tău. Protecția datelor cu caracter personal ale copiilor ne preocupă în mod special. Din această cauză, nu colectăm voluntar date de la minori, dacă tutorii nu și-au exprimat acordul. Dacă identificăm că, minorii au introdus date personale fără acordul corespunzător sau sunt introduse date personale despre astfel de persoane, atunci ștergem aceste date.